ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Καλόν όρος» της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων.
102: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την δωρεά των μετοχών της ΛΗΝΤΕΡ  Α.Ε. από την Τ.Ε.Δ.Κ. Λευκάδας.

103: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την δωρεά των μετοχών της ΕΤΑΝΑΛ  Α.Ε. από την Τ.Ε.Δ.Κ. Λευκάδας.

104: Απόφαση Δ.Σ. για τη διοργάνωση της υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας στη Λευκάδα κατά την 12/6/11, στα πλαίσια των SPECIAL OLYMPICS, έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων και σχετικών δαπανών.

105: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία των 103 ναυαγών μεταναστών στη Λευκάδα.

106: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2011.

107:Απόφαση Δ.Σ.  για απευθείας αγορά ακινήτου για αντλιοστάσιο δικτύου αποχέτευσης (ως μοναδικό κατάλληλο) στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου.

108: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. της ΕΤΑΝΑΛ.

109:Απόφαση Δ.Σ.  για ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.
110: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πλαίσιο του Δήμου με το Ελληνικό Δημόσιο και αρμόδιο φορέα την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

111: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας έτους 2010.

112: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό μέλους για τη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Μιχαήλ Σκένα.

113: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

114: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου.

115: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων.

116: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία.

117: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

118: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Λευκάδας με τους: Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας, Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας, Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Κ.Π.Ε. Σφακιωτών, με θέμα «Εβδομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων Μαθαίνω, Δρω και Προστατεύω το περιβάλλον».

119: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Λευκάδας και του Σωματείου Ζωόφιλων Λευκάδας με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τα αδέσποτα του Δήμου και οι ευθύνες φορέων».

120: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης πλακόστρωτου και διευθέτηση ομβρίων στον πεζόδρομο Αγ.Νικήτα», πρ/σμού 12.100,00 €.

121: Απόφαση Δ.Σ. για επιλογή ακτών του Δήμου Λευκάδας για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

122: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση των αριθμ. 65/2006 και 95/2010 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων.

123: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

124: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης ΄΄Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Νικιάνας-Λυγιάς-Καρυωτών΄΄  Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 6.595.140,00 ευρώ.

125: Απόφαση Δ.Σ. για  διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από κεντρικό αγωγό Αγίου Γεωργίου έως δεξαμενή Τσουκαλάδων».

126: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 380.748,19 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 25 Ν.1828/89 και Ν.3756/09).

127: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση των αριθμ. 65/2006 και 95/2010 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων.

129: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Λευκάδας.

130: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.

131: Συζήτηση και απόφαση σχετικά με ολοκλήρωση καταλογογράφησης και τακτοποίησης του Ιστορικού Αρχείου Λευκάδας.

132: Απόφαση Δ.Σ. για άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην EUROBANK και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν, προκειμένου να κατατίθενται τα ετήσια μισθώματα από τη ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.

133: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις Δημοτικές  Ενότητες Απολλωνίων, Ελλομένου, Σφακιωτών Καρυάς και τις Δημοτικές Κοινότητες Καστού και Καλάμου.

134: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων.

135: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

136: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ.Σπύρου Καρβούνη.

137:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου:  «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καλάμου για την δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.» προϋπολογισμού 150.000,00 €.

138: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» προϋπολογισμού 115.000,00 €.

139: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση & ανάδειξη-διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλυκών Αλεξάνδρου» προϋπολογισμού 60.000,00 .

140: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αίτησης-πρότασης στο Πρόγραμμα LEADER για την χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καλάμου για την δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στο υπομέτρο L321 Δράση L321-2 .

141: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αίτησης-πρότασης στο Πρόγραμμα LEADER για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» στο υπομέτρο L323 Δράση L323-2B .

142: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αίτησης-πρότασης στο Πρόγραμμα LEADER  για την χρηματοδότηση του έργου: « Αποκατάσταση & Ανάδειξη-Διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλυκών Αλεξάνδρου» στο υπομέτρο L323 Δράση L323-1.

143: Απόφαση Δ.Σ. για την κάλυψη από τον Δήμο της Ιδίας Συμμετοχής 25% για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου».

144: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE εντός οικισμού Τσουκαλάδων.

145: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή αντλιοστασίου πολυκατοικιών», προϋπολογισμού 23.000,00 €.

146: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης παραλιακού πεζόδρομου Λυγιάς», προϋπολογισμού 35.000,00 €.

147: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Παλαιού Δημαρχείου», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

148: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ» με αναδόχους την DELKO Ε.Π.Ε.-Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ και την ΥΔΡΟΔΟΜΗ Ε.Ε. και  προϋπολογισμό 980.728,51 με Φ.Π.Α.

149: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Καστού με ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΠΑΝΙΚΗ ΒΑΪΑ»προϋπολογισμού 115.041,99   με Φ.Π.Α., και χορήγηση 2ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

150: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου με ανάδοχο την Κ/Ξ ΓΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΟΕ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ και  προϋπολογισμό 125.274,47 με Φ.Π.Α., και χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

151: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και προϋπολογισμό 4.528.655,00 με Φ.Π.Α.

152: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑ» με ανάδοχο τον ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε

153: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης   του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ανάδοχο τον Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε

154: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ωραρίου και ημερών εργασίας των Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας .

155: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της αριθ. 74/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας σχετικά με  την σύναψη δανείου , για αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Κατούνας.

156: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπών: α) Άρθρου 1 του  Π.Δ. 270/81 β) Άρθρου 7 & 9 του Π.Δ. 270/81

157: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας  για την 147η επέτειο Ένωσης των Επτανήσων, στην πόλη της Λευκάδας και   στο Νυδρί.

158: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθ. 61/2010 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με την από 20/10/2010 γνωμοδότηση Κ.ΣΧΟΠ (ΥΠΕΚΑ) .

159: Απόφαση Δ.Σ. για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου μετά από Διεθνή Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας.

160: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος και προϋπολογισμού 2011 για:

Α) Μελέτη αποτύπωσης φέροντος Οργανισμού κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας προϋπολογισμού 9.000,00 €.

Β)Μελέτη στατικής επίλυσης κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας προϋπολογισμού 4.000,00 .

Γ) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημαρχείου προϋπολογισμού  30.000,00 .

Δ) Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας προϋπολογισμού 60.000,00 .

161: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας για το Οικονομικό έτος 2011.

162:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προϋποθέσεις μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας.

163: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου ΄Υδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλ/νίας για καθορισμό ύψους αποζημίωσης για τη χρήση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (άρθρο 247-π5)

164: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  εξόδων μετακίνησης Δημάρχου.

165: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση Τμήματος Τ.Ε.Ι. στη Λευκάδα.

166: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΥΧΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, με ανάδοχο τον ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε. και  προϋπολογισμό 31.877,32 Ε με Φ.Π.Α.

167: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΥΚΕΡΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΦΤΕΡΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΡΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Ελλομένου με ανάδοχο την Κοινοπραξία «ΜΑΝΤΖΙΟΣ Κ.-ΜΑΝΤΖΙΟΣ Β.» και προϋπολογισμό 190.630,38 με τον Φ.Π.Α.

168: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων με ανάδοχο τον ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ και  προϋπολογισμό 153.054,47 με τον Φ.Π.Α.

169: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  με ανάδοχο την Α.ΣΟΛΔΑΤΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. και προϋπολογισμό 316.084,75 με Φ.Π.Α.

170: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση περί κοινοχρησίας και παλαιότητας αγροτικού δρόμου περιοχή Τσουκαλάδων .

171: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  Μ.ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ» Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου προϋπολογισμού 38.000,00 με τον Φ.Π.Α. 

172: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κεντρικό και παραλιακό δρόμο Νυδριού.

173: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 61.500,00  με τον Φ.Π.Α.

174: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 με τον  Φ.Π.Α.

175: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.595.140,00Ε με Φ.Π.Α. , επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου και ορισμός υπευθύνου Διαχειριστή Πράξης.

176: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 με τον Φ.Π.Α.

177: Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα Ιχθυοτροφεία Δήμου Λευκάδας.

178: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τον Ν.3852/2010.

179: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας-ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

180: Απόφαση Δ.Σ. για την μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΠΟΚΑΛ) στο Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου.

181: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο ΟΡΕΣΤΗΣ που οργανώνει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α).

182: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

183: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θέματα υγείας που αφορούν τον Νομό μας.

184:Ενημέρωση από τον Βουλευτή Λευκάδας κ.Μαργέλη Σπυροπάνο για θέματα που αφορούν τον Νομό Λευκάδας.

185:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου, προϋπολογισμού 1.960.000,00 με Φ.Π.Α.

186:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για συνεχιζόμενα έργα και μελέτες καταργημένης Τ.Υ.Δ.Κ. στο τμήμα εκτέλεσης έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

187:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Λευκάδας σύμφωνα με την 14119/22-04-2002 απόφαση Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

188:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 91/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τέλος χορήγησης αδειών ζωήλατων οχημάτων.

189:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2011 και έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που λήγουν το έτος 2011 σε δικαιούχους.

190: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου σε δικαιούχους.

191: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση επιδόματος από τα έσοδα από παράβολα αλλοδαπών  και ορισμός  δικαιούχων υπαλλήλων σύμφωνα με την 15804/09-04-2008 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών

192: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα του Σωματείου Ζωόφιλων Λευκάδας.

193:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση της αρίθ. 101/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Απογραφή.

194:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τεχνικού προγράμματος.

195:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  2011.

196: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Leader Λευκάδας.

197:Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου (δίμηνες συμβάσεις) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

198:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης δαπανών.

199: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΟΡΤΑΤΩΝ-ΕΥΓΗΡΟΥ(ΣΥΒΟΤΑ)- ΣΥΒΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 99.851,36 €.

200: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση «Απογραφής περιουσίας του Δήμου –Ισολογισμός έναρξης 01-01-2011» σύμφωνα με το αρθρ. 4 της 74445/10 Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών-Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

101: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Καλόν όρος» της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων.
102: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την δωρεά των μετοχών της ΛΗΝΤΕΡ  Α.Ε. από την Τ.Ε.Δ.Κ. Λευκάδας.

103: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την δωρεά των μετοχών της ΕΤΑΝΑΛ  Α.Ε. από την Τ.Ε.Δ.Κ. Λευκάδας.

104: Απόφαση Δ.Σ. για τη διοργάνωση της υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας στη Λευκάδα κατά την 12/6/11, στα πλαίσια των SPECIAL OLYMPICS, έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων και σχετικών δαπανών.

105: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία των 103 ναυαγών μεταναστών στη Λευκάδα.

106: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2011.

107:Απόφαση Δ.Σ.  για απευθείας αγορά ακινήτου για αντλιοστάσιο δικτύου αποχέτευσης (ως μοναδικό κατάλληλο) στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου.

108: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. της ΕΤΑΝΑΛ.

109:Απόφαση Δ.Σ.  για ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.
110: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πλαίσιο του Δήμου με το Ελληνικό Δημόσιο και αρμόδιο φορέα την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

111: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας έτους 2010.

112: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό μέλους για τη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Μιχαήλ Σκένα.

113: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

114: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου.

115: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων.

116: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία.

117: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

118: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Λευκάδας με τους: Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας, Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας, Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Κ.Π.Ε. Σφακιωτών, με θέμα «Εβδομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων Μαθαίνω, Δρω και Προστατεύω το περιβάλλον».

119: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Λευκάδας και του Σωματείου Ζωόφιλων Λευκάδας με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τα αδέσποτα του Δήμου και οι ευθύνες φορέων».

120: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης πλακόστρωτου και διευθέτηση ομβρίων στον πεζόδρομο Αγ.Νικήτα», πρ/σμού 12.100,00 €.

121: Απόφαση Δ.Σ. για επιλογή ακτών του Δήμου Λευκάδας για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

122: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση των αριθμ. 65/2006 και 95/2010 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων.

123: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

124: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης ΄΄Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Νικιάνας-Λυγιάς-Καρυωτών΄΄  Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 6.595.140,00 ευρώ.

125: Απόφαση Δ.Σ. για  διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από κεντρικό αγωγό Αγίου Γεωργίου έως δεξαμενή Τσουκαλάδων».

126: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 380.748,19 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 25 Ν.1828/89 και Ν.3756/09).

127: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση των αριθμ. 65/2006 και 95/2010 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων.

129: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Λευκάδας.

130: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.

131: Συζήτηση και απόφαση σχετικά με ολοκλήρωση καταλογογράφησης και τακτοποίησης του Ιστορικού Αρχείου Λευκάδας.

132: Απόφαση Δ.Σ. για άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην EUROBANK και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν, προκειμένου να κατατίθενται τα ετήσια μισθώματα από τη ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.

133: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις Δημοτικές  Ενότητες Απολλωνίων, Ελλομένου, Σφακιωτών Καρυάς και τις Δημοτικές Κοινότητες Καστού και Καλάμου.

134: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων.

135: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

136: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ.Σπύρου Καρβούνη.

137:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου:  «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καλάμου για την δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.» προϋπολογισμού 150.000,00 €.

138: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» προϋπολογισμού 115.000,00 €.

139: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση & ανάδειξη-διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλυκών Αλεξάνδρου» προϋπολογισμού 60.000,00 .

140: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αίτησης-πρότασης στο Πρόγραμμα LEADER για την χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καλάμου για την δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στο υπομέτρο L321 Δράση L321-2 .

141: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αίτησης-πρότασης στο Πρόγραμμα LEADER για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» στο υπομέτρο L323 Δράση L323-2B .

142: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αίτησης-πρότασης στο Πρόγραμμα LEADER  για την χρηματοδότηση του έργου: « Αποκατάσταση & Ανάδειξη-Διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλυκών Αλεξάνδρου» στο υπομέτρο L323 Δράση L323-1.

143: Απόφαση Δ.Σ. για την κάλυψη από τον Δήμο της Ιδίας Συμμετοχής 25% για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου».

144: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE εντός οικισμού Τσουκαλάδων.

145: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή αντλιοστασίου πολυκατοικιών», προϋπολογισμού 23.000,00 €.

146: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης παραλιακού πεζόδρομου Λυγιάς», προϋπολογισμού 35.000,00 €.

147: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Παλαιού Δημαρχείου», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

148: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ» με αναδόχους την DELKO Ε.Π.Ε.-Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ και την ΥΔΡΟΔΟΜΗ Ε.Ε. και  προϋπολογισμό 980.728,51 με Φ.Π.Α.

149: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Καστού με ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΠΑΝΙΚΗ ΒΑΪΑ»προϋπολογισμού 115.041,99   με Φ.Π.Α., και χορήγηση 2ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

150: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου με ανάδοχο την Κ/Ξ ΓΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΟΕ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ και  προϋπολογισμό 125.274,47 με Φ.Π.Α., και χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

151: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και προϋπολογισμό 4.528.655,00 με Φ.Π.Α.

152: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑ» με ανάδοχο τον ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε

153: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης   του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ανάδοχο τον Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε

154: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ωραρίου και ημερών εργασίας των Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας .

155: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της αριθ. 74/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας σχετικά με  την σύναψη δανείου , για αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Κατούνας.

156: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπών: α) Άρθρου 1 του  Π.Δ. 270/81 β) Άρθρου 7 & 9 του Π.Δ. 270/81

157: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας  για την 147η επέτειο Ένωσης των Επτανήσων, στην πόλη της Λευκάδας και   στο Νυδρί.

158: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθ. 61/2010 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με την από 20/10/2010 γνωμοδότηση Κ.ΣΧΟΠ (ΥΠΕΚΑ) .

159: Απόφαση Δ.Σ. για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου μετά από Διεθνή Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας.

160: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος και προϋπολογισμού 2011 για:

Α) Μελέτη αποτύπωσης φέροντος Οργανισμού κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας προϋπολογισμού 9.000,00 €.

Β)Μελέτη στατικής επίλυσης κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας προϋπολογισμού 4.000,00 .

Γ) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημαρχείου προϋπολογισμού  30.000,00 .

Δ) Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας προϋπολογισμού 60.000,00 .

161: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας για το Οικονομικό έτος 2011.

162:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προϋποθέσεις μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας.

163: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου ΄Υδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλ/νίας για καθορισμό ύψους αποζημίωσης για τη χρήση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (άρθρο 247-π5)

164: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  εξόδων μετακίνησης Δημάρχου.

165: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση Τμήματος Τ.Ε.Ι. στη Λευκάδα.

166: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΥΧΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, με ανάδοχο τον ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε. και  προϋπολογισμό 31.877,32 Ε με Φ.Π.Α.

167: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΥΚΕΡΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΦΤΕΡΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΡΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Ελλομένου με ανάδοχο την Κοινοπραξία «ΜΑΝΤΖΙΟΣ Κ.-ΜΑΝΤΖΙΟΣ Β.» και προϋπολογισμό 190.630,38 με τον Φ.Π.Α.

168: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων με ανάδοχο τον ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ και  προϋπολογισμό 153.054,47 με τον Φ.Π.Α.

169: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  με ανάδοχο την Α.ΣΟΛΔΑΤΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. και προϋπολογισμό 316.084,75 με Φ.Π.Α.

170: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση περί κοινοχρησίας και παλαιότητας αγροτικού δρόμου περιοχή Τσουκαλάδων .

171: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  Μ.ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ» Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου προϋπολογισμού 38.000,00 με τον Φ.Π.Α. 

172: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κεντρικό και παραλιακό δρόμο Νυδριού.

173: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 61.500,00  με τον Φ.Π.Α.

174: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 με τον  Φ.Π.Α.

175: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.595.140,00Ε με Φ.Π.Α. , επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου και ορισμός υπευθύνου Διαχειριστή Πράξης.

176: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 με τον Φ.Π.Α.

177: Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα Ιχθυοτροφεία Δήμου Λευκάδας.

178: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τον Ν.3852/2010.

179: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας-ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

180: Απόφαση Δ.Σ. για την μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΠΟΚΑΛ) στο Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου.

181: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο ΟΡΕΣΤΗΣ που οργανώνει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α).

182: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

183: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θέματα υγείας που αφορούν τον Νομό μας.

184:Ενημέρωση από τον Βουλευτή Λευκάδας κ.Μαργέλη Σπυροπάνο για θέματα που αφορούν τον Νομό Λευκάδας.

185:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου, προϋπολογισμού 1.960.000,00 με Φ.Π.Α.

186:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για συνεχιζόμενα έργα και μελέτες καταργημένης Τ.Υ.Δ.Κ. στο τμήμα εκτέλεσης έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

187:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Λευκάδας σύμφωνα με την 14119/22-04-2002 απόφαση Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

188:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 91/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τέλος χορήγησης αδειών ζωήλατων οχημάτων.

189:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2011 και έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που λήγουν το έτος 2011 σε δικαιούχους.

190: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου σε δικαιούχους.

191: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση επιδόματος από τα έσοδα από παράβολα αλλοδαπών  και ορισμός  δικαιούχων υπαλλήλων σύμφωνα με την 15804/09-04-2008 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών

192: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα του Σωματείου Ζωόφιλων Λευκάδας.

193:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση της αρίθ. 101/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Απογραφή.

194:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τεχνικού προγράμματος.

195:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  2011.

196: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Leader Λευκάδας.

197:Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου (δίμηνες συμβάσεις) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

198:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης δαπανών.

199: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΟΡΤΑΤΩΝ-ΕΥΓΗΡΟΥ(ΣΥΒΟΤΑ)- ΣΥΒΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 99.851,36 €.

200: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση «Απογραφής περιουσίας του Δήμου –Ισολογισμός έναρξης 01-01-2011» σύμφωνα με το αρθρ. 4 της 74445/10 Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών-Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by