Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η πρόσκληση  12-1-2021 Τρίτη 11:00 - Τηλεδιάσκεψη

2η πρόσκληση  18-1-2021 Δευτέρα 10:00 - 13:00 - δια Περιφοράς

3η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:00 ΕΙΔΙΚΗ - Τηλεδιάσκεψη

4η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:15  - Τηλεδιάσκεψη

5η πρόσκληση  19-2-2021 Παρασκευή 11:00  - Τηλεδιάσκεψη

6η πρόσκληση  5-3-2021 Παρασκευή 11:00 Τηλεδιάσκεψη - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

7η πρόσκληση  9-3-2021  Τρίτη  11:00  - Τηλεδιάσκεψη

8η πρόσκληση  17-3-2021 Τετάρτη  10:00 - 13:00 - δια Περιφοράς

9η  πρόσκληση  6-4-2021 Τρίτη 11:00  ΕΙΔΙΚΗ - Τηλεδιάσκεψη

10η πρόσκληση  6-4-2021 Τρίτη 11:30  - Τηλεδιάσκεψη

11η πρόσκληση  14-4-2021 Τετάρτη  09:00 - 11:00 - δια Περιφοράς

12η πρόσκληση 20-4-2021 Τρίτη 10:00  - Τηλεδιάσκεψη

13η  πρόσκληση  28-4-2021 Τετάρτη  10:00 - Τηλεδιάσκεψη

14η πρόσκληση  14-5-2021 Παρασκευή 11:30 - Τηλεδιάσκεψη

15η πρόσκληση  25-5-2021 Τρίτη 10:00  - Τηλεδιάσκεψη

16η πρόσκληση  9-6-2021 Τετάρτη  10:00 - Τηλεδιάσκεψη

17η πρόσκληση 29-6-2021 Τρίτη 10:00  - Τηλεδιάσκεψη

18η πρόσκληση 9-7-2021 Παρασκευή  10:00  - Τηλεδιάσκεψη

19η πρόσκληση  6-7-2021 Τετάρτη  12:00 - 13:30 - δια Περιφοράς

20η πρόσκληση  16-7-2021 Παρασκευή  09:30 - 12:30 - δια Περιφοράς Κατεπείγουσα ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

21η πρόσκληση  20-7-2021 Τρίτη  13:00 - Τηλεδιάσκεψη

22η πρόσκληση  11-8-2021 Τετάρτη  10:00 - Τηλεδιάσκεψη

23η πρόσκληση  13-8-2021 Παρασκευή  12:45- 14:00 - δια Περιφοράς Κατεπείγουσα

24η πρόσκληση 1-9-2021 Τετάρτη  10:00  - Τηλεδιάσκεψη

25η πρόσκληση  1-10-2021 Παρασκευή 10:00  - Τηλεδιάσκεψη

26η πρόσκληση 20-10-2021 Τετάρτη  10:00  - Τηλεδιάσκεψη

27η πρόσκληση 27-10-2021 Τετάρτη  10:00  - Τηλεδιάσκεψη

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by