Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου).

102:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων», προϋπολογισμού 102.000,00 €.

103:Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

104:Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

105:Απόφαση Δ.Σ. για Β' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.

106:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

107:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

109:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου – σταυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Δ.Ε. Απολλωνίων για χρήση του ως χώρος φύλαξης των ανεπιτήρητων βοοειδών.

111:Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθ. 79/2021 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2020 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

112:Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Καλαμιτσίου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

113:Απόφαση Δ.Σ. για μετονομασία πρώην δημοτικού σχολείου κοινότητας Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

122: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2021-2022.

123: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την στήριξη με κρατική ευθύνη του αναγκαίου επιστημονικού προγράμματος ενημέρωσης και εμβολιασμού, μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, όχι διαθεσιμότητες, πρόστιμα, εκβιασμοί και διαχωρισμοί

124: Απόφαση Δ.Σ. για την μη εφημεριακή κάλυψη αναισθησιολόγου από 20 έως 29 Σεπτέμβρη στο Νοσοκομείο Λευκάδας.

125: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (διάρκειας πέντε (5) και τριών (3) ωρών ημερησίως) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας διδακτικού έτους 2021-2022.

126: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

127: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

128: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα επιτροπής κατοίκων Απόλπαινας αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία λιπαντηρίου – πλυντηρίου στην κοινότητα Απόλπαινας Δήμου Λευκάδας.

129: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας ίδρυσης υπάρχουσας επιχείρησης «Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών», λόγω κτιριακής επέκτασης, στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός οικισμού Καλλιγωνίου Λευκάδας Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 Ν. 2323/1995.

130: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας ανώνυμης πλατείας στην κοινότητα Αγ. Ηλία.

131: Απόφαση Δ.Σ. για ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση «αποθήκες ΟΤΕ Φρυνίου Λευκάδας» Δήμου Λευκάδας.

132: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας ίδρυσης υπάρχουσας επιχείρησης «Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών» λόγω κτιριακής επέκτασης , στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. εντός οικισμού Καλλιγωνίου Λευκάδας Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 ν. 2323/1995.

133: Απόφαση Δ.Σ. για Γ' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.

134: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων έτους 2021.

135: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Λευκάδας, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση).

136: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την προσαρμογή του θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (ΣΔΔ) Λευκάδας στο νέο Σύστημα Εισόδου Εξόδου (ΣΕΕ) της Συνθήκης Schengen.

137: Ψήφισμα σχετικά με την μη εφημεριακή κάλυψη αναισθιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

138: Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», να στηριχθεί με κρατική ευθύνη το αναγκαίο πρόγραμμα ενημέρωσης και εμβολιασμού, μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, όχι διαθεσιμότητες, πρόστιμα, εκβιασμοί και διαχωρισμοί.

139: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Λευκάδας, στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών των Γενικών Απογραφών 2021, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4772/2021.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by