ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Γνωμοδότηση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσουκαλάδων στην ειδική θέση «Καλντέρι ή Καντερ Σκάλα» και στη θέση «Κεντρώματα» της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

2: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με είσοδο έξοδο οχημάτων, ή απότμηση πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς

3:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με τροποποίηση Ρ.Σ. Βασιλικής-Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας, στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by