ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00

2η: Πρόσκληση Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 Ειδική Πρόσκληση

3η: Πρόσκληση 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00

4η: Πρόσκληση Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00

:Πρόσκληση Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00

6η: Πρόσκληση Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14:00 κατεπείγουσα.

:Πρόσκληση Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00

:Πρόσκληση Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00.

:Πρόσκληση Τρίτη στις 23 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00

10η:Πρόσκληση Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00

11η:Πρόσκληση Παρασκευή 24 Μαϊου 2019 και ώρα 14:30 κατεπείγουσα.

12η: Πρόσκληση Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00

13η Πρόσκληση Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 ειδική συνεδρίαση

14η:Πρόσκληση Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, και ώρα 17:00

15η:Πρόσκληση Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00

16η Πρόσκληση Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 ειδική συνεδρίαση

17η Πρόσκληση Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 16:00

18ηΠρόσκληση Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:30 κατεπείγουσα.

19η:Πρόσκληση Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 ειδική συνεδρίαση .

20η:Πρόσκληση Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ωρα 18:00.

21η:Πρόσκληση Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα17:00

22η:Πρόσκληση Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα17:00.

23η Πρόσκληση Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00

24η:Πρόσκληση Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. κατεπείγουσα.

25η:Πρόσκληση Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019,και ώρα 17:00.

26η:Πρόσκληση Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ωρα 15.00.κατεπείγουσα.

27η Πρόσκληση Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00

28η Πρόσκληση Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου κα ώρα 15:00

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by