ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

22-10-2021:Διακήρυξη διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΑ” ΚΑΡΥΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

Πατήστε εδώ για τον Διαγωνισμό

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
14-10-2021: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, 13 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ

Πατήστε εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
06-10-2021: Ανακοίνωση ΣΟΧ 6-2021 για πρόσληψη προσωπικού ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 9/10/2021- ΚΑΙ 18/10/2021

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα

Πατήστε εδώ για την Αίτηση -Υπευθυνη Δήλωση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-01-21: Τεύχη δημοπράτησης "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό ...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-01-21: Τεύχη δημοπράτησης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό ...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
16-09-2021: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΛΤΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" πρ/σμού 109.835,00 € με ΦΠΑ

Πατήστε για Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη και Σχέδιο

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-09-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμόυ πληροφορικής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα αίτηση αφορά την προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για τη κάλυψη των αναγκών και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.145,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-09-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μηχαν. εξοπλισμού πληροφορικής για Κέντρο Κοινότητας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για τη κάλυψη των αναγκών και λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.628,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη.

 

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-09-21: Τεύχη δημοπράτησης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό ... Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-09-2021.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Πατήστε για τα Τεύχη ΕΔΩ,και ΕΔΩ.

Απιτούμενα στοιχεία εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 57Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by