ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

205: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση της αριθμ. 119/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

206: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού έως 8 μήνες, από τον Δήμο Λευκάδας .

207: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

208: Απόφαση Δ.Σ. για την συνδιοργάνωση Φεστιβάλ Θαλασσίων Αθλημάτων στην Βασιλική Λευκάδας.

209: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ'' προϋπολογισμού 250.000,00€.

210: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:''Τοπογραφικές-Κτηματογραφικές εργασίες-Ενημέρωση υποβάθρων-Προσαρμογή Ρ.Σ.-Κλείσιμο Ο.Τ.-Συμπλήρωση φακέλου σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ, του υπό επανέγκριση σχεδίου πόλης Λυγιάς-Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας''.

211: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αριθ.πρωτ. 12812/18-05-2012 ένσταση Κατωπόδη Κων/νας του Γεωργίου επί της 100/2012 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας.

212: Απόφαση Δ.Σ. επί της αριθ.πρωτ. 570/13-01-2011 αιτήσεως Ρομποτή Χρήστου του Κων/νου.

213: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αριθ.πρωτ. 7055/21-03-2011 αίτηση Παναγιώτη Καββαδά περί άρσης απαλλοτρίωσης τμήματος ιδιοκτησίας του στην  Λευκάδα, λόγω Ρυμοτομίας.

214: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αριθ.πρωτ. 5110/05-03-2011 αίτηση Ελένης Καββαδά περί άρσης απαλλοτρίωσης τμήματος ιδιοκτησίας της στην παλιά Πόλη Λευκάδας, λόγω Ρυμοτομίας.

215: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή δωρεάς προτομής Διονυσίου Δεβάρη.

216: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Λευκάδας Γεωργίου Μπακογεώργου κατ' άρθρον 72 περ.ιε, του Ν.3852/2010 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 281 παρ.3 του Κ.Δ.Κ.

217: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Σπυρίδωνα Φλογαϊτη   (γνωμοδότηση επί αιτήματος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ).

218: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατάργηση δίκης και υπογραφή πρακτικών συμβιβασμού με Σκληρό Δημήτριο (σχετ.απόφαση 130/2012 Οικονομικής Επιτροπής).

219: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρων Σπυρίδωνα Φλογαϊτη, Γλυκερίας Σιούτη και Αποστόλου Σίνη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας στο Συμβούλιο Επικρατείας  στην δικάσιμο της 26-01-2008 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολής δικάσιμο κατά της Ε467/2006 αίτηση ακύρωσης (Συλλόγου Λευκαδίων για την προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).

220: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρων Σπυρίδωνα Φλογαϊτη, Γλυκερίας Σιούτη και Αποστόλου Σίνη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας στο Συμβούλιο Επικρατείας  στην δικάσιμο της 26-01-2008 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολής δικάσιμο κατά της Ε4757/2006 αίτησης ακύρωσης (Συλλόγου Λευκαδίων για την προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).

221: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρων Σπυρίδωνα Φλογαϊτη, Γλυκερίας Σιούτη και Αποστόλου Σίνη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας στο Συμβούλιο Επικρατείας  στην δικάσιμο της 26-01-2008 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολής δικάσιμο κατά της Ε4757/2006 αίτησης ακύρωσης (Συλλόγου Λευκαδίων για την προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).

222: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΡΑΧΗΣ» συμβατικού προϋπολογισμού  12.100,00€ .

223: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για την εγκατάσταση επιχείρησης ενοικίασης μοτοσυκλετών άνω των 50cc στο Νυδρί Λευκάδας, της εταιρείας Πέτρος Γαντζίας Α.Ε.

224: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση της 109/2012 απόφασης Δ.Σ.  ως προς τον ορισμό του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος ''Υγιείς Πόλεις'' .

225: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο 8ο  Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας με θέμα: ''Η πρόληψη και η Κοινωνική Μέριμνα στην Τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του Ενιαίου Φορέα Υγείας'' στις 06 και 07 Ιουλίου 2012 στην Αλεξανδρούπολη.

226: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας και Αιτ/νίας.

227: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή μέλους  για το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.

228:¨Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή μέλους  για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης''.

229: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή μέλους  για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης''.

230: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας -ΣΥΔΙΣΑ.

231: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθ. 312/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας σχετικά με εκλογή αντιπροσώπων του για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

232: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας Διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2012-2013.

233: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έκθεση ελέγχου και εκτέλεσης του προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου 2012 του Δήμου Λευκάδας.

234: Μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Πρόεδρος του Δ.Σ., λόγω παρέλευσης της ώρας, προτείνει στο Σώμα τη διακοπή της συνεδρίασης για τη Δευτέρα 25-6-2012 και ώρα 14.30΄.

235: Απόφαση Δ.Σ. για τοποθέτηση εγκαταστάσεων beach volley στο Κάθισμα Λευκάδας.

236: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού προϋφιστάμενου του 1923 στην θέση ΣΕΛΑ της Τ.Κ. Ευγήρου (απόφαση 41/2012 Επιτροπής Ποιότητας ζωής).

237: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ύπαρξη κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στην θέση ΣΠΑΘΑΡΙΕΣ της Τ.Κ. Τσουκαλάδων (απόφαση 42/2012 Επιτροπής Ποιότητας ζωής).

238: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας δικαιούχων επιδόματος από τα έσοδα από παράβολα αλλοδαπών που εισπράχθηκαν το έτος 2011 (σχετική η αριθ.  2/17269/0022/23-03-2013 ΚΥΑ).

239: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

240: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή συνολικού ποσού 72.948,85€ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους ετών 2007-2008-2009, του Δήμου Λευκάδας.

241: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση ή μη Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου για έκθεση βιβλίου (43/2012 Ποιότητας Ζωής).

242: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση ή μη Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία παιδικών παιχνιδιών (44/2012 Ποιότητας Ζωής).

243: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της 184/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το κτίριο του πρώην Γυμνασίου Θηλέων.

244: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά των οικίσκων που βρίσκονται στις Λαϊκές Πολυκατοικίες (γήπεδο) σε Δημοτικό οικόπεδο για την στέγαση δημοτών μας. 

245: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση.

246: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Λευκάδας»

247: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμψηφισμό οφειλών Δήμου και οφειλετών (αίτηση Σίδερη Χρήστου).

248: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της παραλίας ”ΚΑΘΙΣΜΑ”.

249: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διόρθωσης ορίων στο Εθνικό Κτηματολόγιο , ιδιοκτησίας Μαρσέλου Μάριου με ΚΑΕΚ 34022061038, στην Κατούνα Λευκάδας.

250: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 58.103,55 ευρώ.

251: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου Λευκάδας Θεριανού Ιωάννη κατ’ άρθρο 72 περ. ιε Ν. 3852/10 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 102/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής).

252: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου Λευκάδας Θεριανού Ιωάννη κατ’ άρθρο 72 περ. ιε Ν. 3852/10 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 84/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής).

253: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου Λευκάδας Θεριανού Ιωάννη κατ’ άρθρο 72 περ. ιε Ν. 3852/10 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 84/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής).

254: Απόφαση Δ.Σ. για κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Ράχης Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

255: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στον όρμο Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου της Δ.Ε. Απολλωνίων.

256: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότησή του.

257: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

258: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών Συλλόγων για εκδηλώσεις καλοκαιριού 2012.

259: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012.

260: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 185/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση απογραφής σύμφωνα με το αρθρ. 3 της αριθμ. 7445/29-10-10 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.

261: Απόφαση Δ.Σ. περί δέσμευσης εκτέλεσης έργων και ορισμό υπολόγου διαχειριστή των έργων Δημοσίων Επενδύσεων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

262: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά στο έργο «Ανάπλαση-πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού».

263: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προσωρινή μεταφορά του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται από το Δήμο για άσκηση στάσιμης δραστηριότητας από παραγωγούς («λαϊκή αγορά») σε νέα θέση. ( σχετ. η αριθμ. 50/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

264: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αγορά τάφων και κατασκευή μνημείων στο Νεκροταφείο Λαζαράτων.  (σχετ. η αριθμ. 67/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

265: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή ποσού 113.800,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου.

266: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή ποσού 113.800,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου.

267: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τοποθέτησης κάδων περισυλλογής ελαίων-λιπών στην Τ.Κ. Καρυάς. ( σχετ. η αριθμ. 11/2012 απόφαση Τ.Σ. Καρυάς).

268: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μετακίνηση στην Ιθάκη του Αντιδημάρχου κ. Σώλου Φωτίου κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής, Μικρών Νησιών και συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των νησιών και της Π.Ι.Ν.

269: Απόφαση Δ.Σ. για ανακήρυξη επίτιμου δημότη Λευκάδας του κου Αλέξη Κωστάλα.

270: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας» που θα διεξαχθεί στις 21-08-2012 κατόπιν κληρώσεως ( άρθρο 26 Ν. 4024/2011).

271: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την προετοιμασία και διερεύνηση των δυνατοτήτων υλοποίησης του έργου «Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου ‘Διαμόρφωση παραλίας με ενοποίηση πλατείας-παραλίας μέσω μετατόπισης της υφιστάμενης παραλιακής οδού και πεζοδρόμησης αυτής και δημιουργία χώρων πράσινου, περιπτέρων αναψυχής κ.λπ.’ στην πόλη της Λευκάδας» , μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA.

272: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λευκάδας με άρση απαλλοτρίωσης στο οικόπεδο Βασιλείου Μαμαλούκα.

273: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Κτιριολογικού Ελέγχου.

274: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων» του έργου « Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου».

275: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΗΔΟΝΑΚΙ», προϋπολογισμού 8.500,00 ευρώ.

276: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

277: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμψηφισμό οφειλών Δήμου και οφειλετών (σχετ. η αριθμ. 247/12 απόφαση Δ.Σ. )

278: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης Δημοτικού οικήματος στο Αστυνομικό Τμήμα Καρυάς. ( σχετ. η αριθμ. 1/2012 απόφαση Τ.Σ. Καρυάς)

279: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για αποτελέσματα εκτέλεσης πρ/σμού εσόδων –εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2012 ( όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. 191/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου).

280: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της απευθείας αγοράς ακινήτου στη Δ.Ε. Απολλωνίων και ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης.

281: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ονομαστικής κατάστασης δικαιούχων του Δήμου Λευκάδας.

282: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση δύο αδειών πλωτών εξεδρών στην Δ.Ε. Ελλομένου.

283: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2012.

284: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της παραλίας «ΚΑΘΙΣΜΑ»      

285: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 10.194,17 ευρώ

286: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2012

287: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2012

288: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ      ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, προϋπολογισμού 82.153,93 ευρώ με Φ.Π.Α.

289: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», Δημοτικής Ενότητας Καστού, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

290: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υδροδότησή του από την γεώτρηση Βαυκερής

291: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2012-2013

292: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού μέσω διαπραγμάτευσης για προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012 και απόφαση για απευθείας ανάθεση για τις Δημοτικές Ενότητες για τις οποίες οι διαγωνιστικές διαδικασίες απέβησαν άγονες

293: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2011 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, όπως συντάχθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

294: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό προστίμων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 22 του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Λευκάδας

295: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επεκτάσεων δικτύων Φ.Ο.Π.

296: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ

297: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ

298: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΓΚΡΕΜΝΩΝ» προϋπολογισμού 12.595,20 ευρώ

299: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ‘ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ’ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ‘ΡΟΥΠΑΚΙΑ’ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ

300: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by