ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας και Αιτ/νίας για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».

102: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αντικατάσταση  Αντιπροσώπου για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας και Αιτ/νίας.

103: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή ποσού 5.126,35€ από τον λογαριασμό της Ν.Ε.Λ.Ε. στην Τράπεζα Ελλάδος και εξουσιοδότηση προσώπων για κλείσιμο του λογαριασμού και μεταφορά του υπολοίπου σε λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας. 

104: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Απόστολου Σίνη του Κων/νου (αίτηση ακύρωσης από «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε., της 130/2008 απόφασης Ν.Σ. της πρώην Ν.Α. Λευκάδας).

105: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Φλογαϊτη Σπυρίδωνα (για άσκηση παρέμβασης σε αίτηση ακύρωσης του «Συλλόγου Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»).

106: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρων Φλογαϊτη Σπυρίδωνα, Γλυκερίας Σιούτη και Απόστολου Σίνη του Κων/νου (παράσταση σε δικάσιμο κατά Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

107: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Ανθίμου Αικατερίνης (αγωγή κατά Γεωργίου Κόγκα).

108: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Ανθίμου Αικατερίνης για την άσκηση διεκδικητικών αγωγών κατά καταπατητών στην ευρύτερη περιοχή Βαρδανίων Λευκάδας.

109: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό μελών και σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στον Δήμο Λευκάδας.  

110: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έγκριση σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου.

111: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανέλεγκτους απολογισμούς προηγουμένων ετών τέως Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Λευκάδας και λοιπές οικονομικές εκκρεμότητες.

112: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατανομή πίστωσης ποσού 51.028,22€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, έτους 2012.

113: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατανομή ποσού 4.298,45€ για την κάλυψη  δαπανών για φωτοτυπίες σχολικών βιβλίων .

114: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση της επιχορήγησης για συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων ποσού 25.052,36 € στον Δήμο Λευκάδας, αποκλειστικά για την επισκευή-αποκατάσταση του κτιρίου του 1ου Λυκείου Λευκάδας.

115: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με απόδοση ποσού 3.183,32€ από τον Δήμο Λευκάδας στην Σχολική Επιτροπή Π/θμιας  Εκπαίδευσης για εξόφληση του εργολάβου διαρρύθμισης και χωρισμού αιθουσών στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής.

116: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νυδριού-Μ.Αυλακίου σε συγκεκριμένες θέσεις:

1.Αποχαρακτηρισμός ορισμένων Κ.Φ.

2.Μετατροπή από Κ.Χ. σε Κ.Φ.

3.Αφαίρεση οικοδομικής γραμμής σε κοινόχρηστα Ο.Τ.

117: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αξιοποίηση κτιρίου που βρίσκεται στους καταρράκτες «ΔΗΜΟΣΑΡΙ» της Τ.Κ. Νυδριού (σχετ η 51/01-03-2012 απόφαση Οικ.Επιτροπής).

118: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων Δ.Ε. Ελλομένου.

119: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Αθλητικού Συλλόγου Λευκάδας «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ».

120: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στον Δήμο Λευκάδας.

121: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε απόρους (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ένωση 2012).

122: Απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην κατάρτιση καταλόγου πιστοποιημένων  φορέων παροχής Κοινωφελούς Εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3860/2010.

123: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την παλαιότητα ή μη αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων κατόπιν αιτήσεως κ.Ηλία Ροντογιάννη (σχετ. απόφαση 02/2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

124: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επικαιροποίηση μέτρου 313Α «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013.

125: Κατά την παρούσα συνεδρίαση συζητείται το θέμα το οποίο έθεσε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αγ. Νικήτα (ΣΕΤΑΝ), σχετικά με προβλήματα που αφορούν την Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, στη συνεδρίαση της 19/3/12 του Δ.Σ., ως εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 19/3/12.

126: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το γεγονός της χειροδικίας εναντίον Δημοτικού Συμβούλου.

127: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας και υπογραφής Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας στα πλαίσια της σύμπραξης φορέων για την υποβολή πρότασης υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

128: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου 2011.

129: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αριθμ. 85/2012 απόφασης που αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 46 του Ν.4071/2012.

130: Εξέταση ένστασης «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

131: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της μελέτης επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού Λευκάδας και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια εδαφοτεχνικής έρευνας.

132: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Λευκάδας».

133: Απόφαση Δ.Σ. για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.

134: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά υπολοίπων έργων έτους 2011 και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

135: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λευκάδας για την υποβολή της πράξης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013».

136: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

137: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση κατεπειγουσών εργασιών αποκατάστασης Επαρχιακής οδού στο Βλυχό στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

138: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Α.Π.Ε.  του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΥ».

139: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 80.284,04 €.

140: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€, αναδόχου Περδικάρη Ηλία.

141: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 58.103,55 €.

142: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση μελέτης: ΄΄Τοπογραφικές-Κτηματογραφικές εργασίες, ενημέρωση υποβάθρων-προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου-κλείσιμο Ο.Τ., συμπλήρωση φακέλου σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ΄΄.

143: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 794.975,78€.

144: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 61.500,00€.

145: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε.  του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 45.125,00€.

146: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ331-ΚΧ73Α)» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€.

147: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00€.

148: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€.

149: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και εργασιών για το έτος 2012 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 Ν.4024/2011).

150: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας .

151: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση της 55/2012 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας για την παραχώρηση χώρων του Δήμου για την στέγαση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Παράρτημα Λευκάδας).

152: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με τον Δήμο Μεγανησίου για την ύδρευσή του από την Γεώτρηση ΄΄ΒΑΓΕΝΗΣ΄΄ της Τ.Κ. Βαυκερής.

153: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π. στον Δήμο Λευκάδας.

154: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που λήγουν το 2012.

155: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με καθορισμό τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τον Δήμο Λευκάδας.

156: Απόφαση Δ.Σ. για την κατάργηση ή μη της δίκης και την εξώδικη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του Δήμου Λευκάδας με τον κ.Αχείμαστο Γεράσιμο .   

157: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Λευκάδας (αποφ.Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/2012, 08/2012 και 11/2012).

158: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού (αρθρ. 158 παρ. 3 και 202 του Ν.3463/2006).

159: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση τοιχίου στα Ζαβιτσανάτα Καρυάς”, προϋπολογισμού 12.300,00 €.

160: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.

161: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για έργα ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α

162: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2012.   

163: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».

164: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή του φακέλου του έργου: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

165: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

166: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή του φακέλου του έργου:  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

167: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΡΟΥΠΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ.

168: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της, και εξουσιοδότηση Δημάρχου  για να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Π.Α.Α 2007-2013

169: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προυπολογισμού δαπάνης 923.000,00€.

170: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή του φακέλου του έργου: : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

171: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00€.

172: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.120,00€.

173: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 155.875,74€.

174: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγορικής Εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και της συνεργάτου της, Αικατερίνης Ανθίμου (υπόθεση Δήμου Λευκάδας κατά Γεωργίου Κόγκα).

175: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγορικής Εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (υπόθεση Δήμου Λευκάδας κατά καταπατητών ευρύτερης περιοχής Βαρδανίων).

176: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγορικής Εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (μελέτη φακέλου καταλήψεων εδαφικής λουρίδας στην παραλιακή οδό Γύρας Ιχθυοτροφείου ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας από τον  Γεώργιο Κόγκα).

177: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Όλυμπου Παρασκευά για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σε αγωγή του, κατά Αναστασίου Κοτζοχάμπου. 

178: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας.

179: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας.

180: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μειώσεις-παρατάσεις συμβάσεων  μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων, Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας, όπου απαιτείται.

181: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μειώσεις-παρατάσεις συμβάσεων  μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων, Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας, όπου απαιτείται.

182: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Χαραδιάτικων Δήμου Λευκάδας (αποφ.Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 41/2011).

183: Απόφαση Δ.Σ. για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου ‘’Δια Βίου Μάθησης’’ στον Δήμο Λευκάδας και υποβολή φακέλου αιτήματος  συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & το ΙΝΕΔΙΒΙΜ . 

184: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το κτίριο πρώην Γυμνασίου Θηλέων.

185: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε πρόγραμμα ανακύκλωσης μαγειρικού λαδιού.

186: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2012.

187: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση άδειας  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση ‘’μαλλί της γριάς’’ στον BEDO PAL.

188: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση νέων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου δικαιούχων αναπήρων, πολυτέκνων πολεμιστών Κύπρου κλπ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1044/71.

189: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έγκριση σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2012. 

190: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δυνατότητα εξυπηρέτησης του Καλάμου με περισσότερα δρομολόγια το καλοκαίρι πέραν των επιδοτούμενων.      

191: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μετακίνηση στην Αθήνα του Αντιδημάρχου κ.Σώλου Φώτιου κατόπιν πρόσκλησης του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.

192: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Ρεκατσίνα Σπυρίδωνα

193: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις (σχετ. το αριθ.πρωτ. 5581/4861/31-05-2012 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

194: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή πιστώσεων για την αποκατάσταση έργων πρώην Γ΄ Κ.Π.Σ.   

195: Απόφαση Δ.Σ. - Ψήφισμα για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του Νοσοκομείου.

196: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ''e-lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας'' στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013'' ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: ''Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων'' ο οποίος ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ.

197: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου: ''Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δ.Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση ΄΄Παλαιά Αλυκή'' πόλης Λευκάδας και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου'' από το Πράσινο Ταμείο, και ορισμός υπευθύνου πράξης.

198: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ''Φυσικές και ψηφιακές τουριστικές διαδρομές Λευκάδα-Μέτσοβο-Ιταλία'' στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg IV).

199: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: ''Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας'' προϋπολογισμού 20.400,00 με τον ΦΠΑ.

200: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: ''Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας'' που θα διεξαχθεί στις 26-06-2012 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by