ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση Φρυνίου-Καλλιγωνίου-Απόλπαινας-Τσουκαλάδων (Τμήμα Τσουκαλάδων)

202: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων

203: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Επισκευές οδοστρώματος και επούλωση λακκούβων Απολλωνίων και Ελλομένου»

204: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Κάλαμου Καστού

205: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές   οδοστρώματος και επούλωση λακκούβων Απολλωνίων και Ελλομένου»

206: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ. Ε. Απολλωνίων»

207: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ. Ε. Σφακιωτών»

208: Απόφαση ΔΣ  για έγκριση της αριθμ.38/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία –Κοινωνική Μέριμνα Αθλητισμός –Πολιτισμός-Περιβάλλον για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου

209: Απόφαση της Ο.Ε. για αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, οικον. έτους 2014

210: Απόφαση Δ.Σ. πάνω σε αίτημα του κ. Πολυδωράκη Κοσμά του Ιωάννη για διαγραφή χρέους

211: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΥΣ» προϋπολογισμού 12.300,00   ευρώ

212: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 47.500,00 ευρώ

213: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (κατεπείγον θέμα προς συζήτηση για λόγους πυροπροστασίας εν μέσω θερινής περιόδου, των Δ.Ε. Λευκάδας, Ελλομένου, Καρυάς & Σφακιωτών)

214: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 61.500,00 ευρώ

215: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ

216: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ -  ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ

217: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 12.555,00 ευρώ

218: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»    προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ

219: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ

220: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ

221: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ  ΣΤΟ ΔΡΑΓΑΝΟ-ΣΥΒΡΟ-ΧΟΡΤΑΤΑ-ΝΙΚΟΛΗ-ΚΟΜΗΛΙΟ» προϋπολογισμού 248.354,81 ευρώ με  ΦΠΑ 19%

222: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΒΑΡΙΑΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 19%    

223: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση τροποποίησης μελέτης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας

224: Απόφαση Δ.Σ. για  εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά ειδικής διαταγής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας                     

225: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λάθη σε λογαριασμούς ύδρευσης - αποχέτευσης

226: Απόφαση Δ.Σ. για    έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και επανεπιβεβαίωση της με αρ. πρ. 146/9.4.2014 απόφασης του ΔΣ Λευκάδας για έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»                           

227: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 77.205,55 ευρώ

228: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

229: Απόφαση Δ.Σ. για την  σύμφωνη γνώμη περί  κατάρτισης  του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ « Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός – Πολιτισμός- Περιβάλλον » Δήμου Λευκάδας (άρθ. 10 παρ. 7 του Ν. 3584/07).                           

230: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ «ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ» ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ «ΡΟΥΠΑΚΙΑ»  Δ.Κ.  ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ

231: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ»


233: Ψήφισμα για να σταματήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού

234:  Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευφροσύνης Λάζαρη, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009,ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09)

235: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 24.900,00 ευρώ

236: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού  35.898,96   ευρώ

237: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ», ανάδοχος:  Δημήτριος Σολδάτος  ΕΔΕ

238: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α)», ανάδοχος:  Κ/Ξ Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος – Λιακατση Δήμητρα, προϋπολογισμού 165.224,09 ευρώ

239: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσωρινής-οριστικής  παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», ανάδοχος:  Λεωνίδας-Στέφανος Δρακάτος , προϋπολογισμού 57.634,22 ευρώ

240: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση Φρυνίου-Καλλιγωνίου-Απόλπαινας-Τσουκαλάδων (Τμήμα Τσουκαλάδων)» ανάδοχος: Βασ. Παπαλαμπίδης ΕΔΕ

241: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014

242: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση & αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Λευκάδας

243: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση σχεδίου πόλης «ΝΥΔΡΙ-ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ»  Κ.Φ. 102

244: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)  Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 197.319,85 €

245: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

246: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων A’ τριμήνου 2014  για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 

247: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση δαπάνης διοργάνωσης εκδήλωσης και διάθεσης πίστωσης που αφορά στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής

248: Ψήφισμα υπέρ της παραμονής του μοναδικού αδιάθετου δημοτικού αστυνομικού, ΜΑΓKΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στο Δήμο Λευκάδας

249: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ

250: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 77.206,00 ευρώ

251: Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ κατά της  αρ.  14674/12/20.06.14 πράξης της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου

252: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

253: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

254: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

255: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λάθη σε λογαριασμούς ύδρευσης

256: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙΙ.

257: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΡΑΓΑΝΟ - ΣΥΒΡΟ -  ΧΟΡΤΑΤΑ- ΝΙΚΟΛΗ - ΚΟΜΗΛΙΟ» προϋπολογισμού 233.453,50 ευρώ

258: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ, για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2014

259: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 47.528,60 ευρώ, για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2014

260: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας 2014»

261: Απόφαση Δ.Σ.  για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για το έργο «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου επί της οδού Δ. Γολέμη»

262: Eκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  (Π.Ε.Δ.)

263: Eκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  (Π.Ε.Δ.)

264: Eκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  (Π.Ε.Δ.)

265: Ψήφισμα  του Δ.Σ. για την Υγεία

266: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WI-FI και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου

267: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Λευκάδας»

268: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09. (Εκδίκαση υπόθεσης 17/9/2014 στον Άρειο Πάγο)

269: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09. (Εκδίκαση υπόθεσης 24/9/2014 στ ΣτΕ)

270: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό κατόπιν κληρώσεως δύο δημοτικών συμβούλων, ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, για αντικατάσταση αιρετών μελών της επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων – οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014

271: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό κατόπιν κληρώσεως δύο δημοτικών συμβούλων, ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, για αντικατάσταση αιρετών μελών της επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων – οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014

272: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.

273: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Βοσκοτόπων, περί διαπίστωσης αυθαίρετης βοσκής

274: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας

275: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, προκειμένου για πειθαρχικές υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για τις οποίες επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν.4018/11

276:  Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών  στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.:
      1.Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία -Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός - Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας
      2.Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

277: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

278: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

279: Απόφαση Δ.Σ. ορισμό του Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85)

280: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία: «Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.»

281: Aπόφαση   Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 219/11.07.14 απόφασης Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Καρυάς»

282: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμός Οδικού Δικτύου Εξωραϊσμοί-Αναπλάσεις Λιμανιών και Εξωτερικών Χώρων Νήσου Καλάμου»

283: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις σε δασικούς-αγροτικούς δρόμους για πυροπροστασία»

284: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά»  το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της Λευκάδας, από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

285: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης διοργάνωσης εκδήλωσης και διάθεση πίστωσης

286: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συμπλήρωση της αρ.280/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με συγκρότηση του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΕΠΟΚΑΛ)

287: «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκριση της μελέτης “Προσάμμωση Ακτής Αγ. Ιωάννη”, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας

288: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014

289: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

290: Απόφαση Δ.Σ. για  εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας

291: Απόφαση Δ.Σ.  για  εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας – ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

292: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό τρίτου μέλους στην Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Σκένα»

293: Απόφαση Δ.Σ. για  την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων  για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

294: Απόφαση Δ.Σ. για  την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.

295: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας  έτους 2014

296: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων ως μέλη-τακτικά και αναπληρωματικά- στην Επιτροπή Διαχείρισης –Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας

297: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Αλεξάνδρου, θέση Επίσκοπος

298: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή τελών καθαριότητας από λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης  στην οικία του Απόστολου Κόγκα, κατοίκου Φρυνίου Λευκάδας

299: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση του γραφείου του ισογείου της πρώην κοινότητας Τσουκαλάδων στο Τ.Σ. Τσουκαλάδων

300: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ»  προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ
 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by