Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η:Πρόσκληση στις 25 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη .

:Πρόσκληση στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 Κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη

6η:Πρόσκληση στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

7η:Πρόσκληση στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

8η:Πρόσκληση στις 16 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 16 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

1:Πρόσκληση στις 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

11η:Πρόσκληση στις 7 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

12η:Πρόσκληση στις 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

13η:Πρόσκληση στις 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

14η:Πρόσκληση στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη.

15η:Πρόσκληση στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη.

16η:Πρόσκληση στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 με τηλεδιάσκεψη.

17η:Πρόσκληση στις 17 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

18η:Πρόσκληση στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

19η: Πρόσκληση στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

20η: Πρόσκληση στις 8 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη

21η: Πρόσκληση στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by