ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

       Ο Δήμος Λευκάδας στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δημόσια διαβούλευση είναι η ροή επικοινωνίας από τους πολίτες–δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου μέσω χρήσης μηχανισμών που καλείται να εφαρμόσει ο Δήμος Λευκάδας. Είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμου.

       Τα οφέλη από την εφαρμογή της δημόσιας διαβούλευσης αφορούν:

• Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διοικητικής ανασυγκρότησης της περιφερειακής διοίκησης της χώρας.

• Τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

• Τον τεκμηριωμένο και δημιουργικό διάλογο με όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.

• Την ανάληψη κοινής ευθύνης στην πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.

       Η εδραίωση του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης στον Δήμο Λευκάδας προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των οφελών της διάχυσης της πληροφορίας και της κοινωνικής συναίνεσης για την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

23-04-2015: Δημόσιος Διάλογος για το Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

πατήστε εδώ

πατήστε εδώ για το Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

  Διαβούλευση
20-02-2015: Ερωτηματολόγιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                              Λευκάδα 20-2-2015

 Ο Δήμος Λευκάδας καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2019. Προϋπόθεση για την ορθή σύνταξή του αποτελεί η άντληση στοιχείων από τους Δημότες και τους κοινωνικούς φορείς.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για την διαμόρφωση των δράσεων του Δήμου Λευκάδας. Θεωρούμε σημαντική την κατάθεση της άποψης του κάθε δημότη μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο fax 2645360510. Σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας.

Από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

πατήστε εδώ για το Ερωτηματολόγιο

  Διαβούλευση
05-01-2015: Δημόσιος Διάλογος για το Σχέδιο Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

για το Σχέδιο Kανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

   Tο πρόβλημα των παράνομα τοποθετημένων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο σε βάρος του αστικού και περιαστικού τοπίου και του δημοσίου χώρου, τα τελευταία χρόνια.

 Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαβούλευση
09-12-2014: Σχέδιο Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για δημόσιο διάλογο

Θέτουμε σε δημόσιο διάλογο το Σχέδιο Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων.

Ελπίζουμε μέσα σε ένα γόνιμο διάλογο, να αποτελέσει αφετηρία για την ομαλή λειτουργία της πόλης και των οικισμών.

Οι όποιες παρατηρήσεις, προσθήκες ή διορθώσεις να αποστέλλονται γραπτώς στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Νικητάκη ή με mail στο [email protected]

πατήστε εδώ

 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

  Διαβούλευση
Σελίδα 2 από 2Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by