ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

3-6-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ     ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική , φανερή και προφορική (επαναληπτική ) με σκοπό την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004. Αρ.πρωτ.διακ. 20417/20.05.2021

Πατήστε εδώ για περίληψη και εδώ για την Διακήρυξη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-6-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 24%, της με αριθμ.254/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη, εδώ για την διακήρυξη,την μελέτη και το υπόδειγμα οικονομικών προσφορών.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-6-2021: Διακήρυξη για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας ομπρέλες-ξαπλώστρες -μέσα αναψυχής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για ομπρέλες – ξαπλώστρες -θαλάσσια μέσα αναψυχής Ελλομένου και Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Περίληψη και εδώ για την Διακήρυξη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-6-2021:Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας, ότι η υποβολή των αιτήσεων ένταξης και επανένταξης για το β΄ εξάμηνο του 2021 θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως και 30 Ιουνίου . 

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση και τα δικαιολογητικά.

  Κοινωνικό Παντοπωλείο
01-06-2021: Τεύχη δημοπρ."ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ- ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛ. ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021)...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
01-06-2021: Τεύχη δημοπράτησης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜ.ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
01-06-2021:Τεύχη δημοπράτησης "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021)...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
1-6-2021:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Τελική Διαδικτυακή Εκδήλωση έργο RE.CO.RD

                                                                   ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                           Τελική Διαδικτυακή Εκδήλωση έργο RE.CO.RD

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τελική Διαδικτυακή Εκδήλωση του έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «RE.CO.RD.: REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation», η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Λευκάδας την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 στις 11:15 π.μ. (ώρα Ελλάδος).

Πατήστε εδώ για το Δελτίο Τύπου.

  Δελτία Τύπου
28-5-2021:Ανακοίνωση - Προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, μέχρι και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, το ρεύμα εισόδου προς ΛΕΥΚΑΔΑ, (πλωτή γέφυρα - γέφυρα Πόντε), θα είναι κλειστό από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στη θέση «ΠΟΝΤΕ» από το Σύνδεσμο Ύδρευσης.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.

  Ανακοινώσεις
28-5-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε . ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη, εδώ για την περίληψη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 17 από 281Πρώτη   Προηγούμενη   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΟκτώβριοςΝοέμβριος 2021Δεκέμβριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by